Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Detta tema har utgått i samband med omstruktureringen av IT-programmet. ("Linjära system"-delen av temat har ersatts av TSKS06 i den nya utformningen. Se den kursens webbsida för aktuellt kursinnehåll och examinationsrutiner!) Temat examineras dock fortfarande, åtminstone fram till Januari 2010.

TTIT01 Programmering och modellering

errortext = Fel i sidans skriptfil
Traceback (innermost last):
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 1300, in runScript
  _execScriptFile(self._pageFiles['py'], self.globals)
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 648, in _execScriptFile
  execfile(filePath,globalDir)
 File "/www/commsys/top/student/kurser/TTIT01/TTIT01.sv.py", line 195, in 
  A.sh()
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 1580, in sh
  SHperiod.lower()[0:2]+'-'+str(SHyear)
AttributeError: 'int' object has no attribute 'lower'


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:55