Göm meny

TSRT04 Introduktionskurs i Matlab

Emil Björnson
Emil Björnson

Kursansvarig

MATLAB är ett mjukvaruverktyg för tekniska beräkningar som används av mängder av ingenjörer runt om i världen. Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om MATLAB och praktisk färdighet i att arbeta med systemet. Särskilt fokus läggs på att utföra enklare beräkningar och simuleringar, samt visualisering av beräkningsresultat. Kursen kan ses dels som en förberedelse till ett större antal universitetskurser där MATLAB används, dels som ett tillfälle att lära sig behärska ett kraftfullt ingenjörsverktyg. Kunskaper i MATLAB är mycket användbara för de flesta studenter som läser något program på LiTH.

Kursen innehåller bland annat:

  • Introduktion till MATLAB och interaktiva beräkningar.
  • MATLAB-syntax och genomgång av vanliga inbyggda MATLAB-funktioner.
  • Programmering i MATLAB med m-filer; skript och funktioner.
  • Enkel linjär algebra och analys med MATLAB.
  • Visualisering av data och beräkningsresultat.
  • Övning på problemlösning genom att dela upp ett projekt i mindre delar som lätt kan testköras.


Kursinformation VT2 2020

En online-version av kursen ges den här läsperioden. Microsoft Teams används för kommunikation mellan lärare och studenter. Kursrummet i Lisam används för att välja grupp och skicka in material. Om du inte har tillgång till Teams eller Lisam så kontakta kursanvarig: Emil Björnson.


Sidansvarig: Emil Björnson
Senast uppdaterad: 2020 03 26   21:02