Göm meny

TSKS21 Signaler, information och bilder

Våren 2016

TSKS21 Signaler, information och bilder är en kurs vars kärna utgör en introduktion till signalbehandling och signalanalys. Kursinnehållet kan delas in i fyra delar: Elektriska kretsar, signalbehandling och signalanalys, informationsteori samt bildbehandling.
Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:16