Göm meny

TSKS21 Signaler, information och bilder

Kursprogram våren 2017

Lektioner

Det som nämns nedan som utdelat material kommer inte att distribueras på annat sätt. Den saknar något av det utdelade uppmanas att kontakta kursansvarig  .

Lektion Ref förel. Avsnitt Uppgifter
1 1-2 Elektriska kretsar: Likström - Ohms lag, Kirchhoffs lagar. Uppgifter
1, 2, 4[a-c], 6, 7, 9
(3, 8, 5, 4[d])
Facit (korrigerat 2017-01-20)
Lösning uppgift 3
2 2-3 Elektriska kretsar: Växelström - j-omega-metoden. Uppgifter
10[a,c], 11, 12[b], 13, 14[a,d], 15
(10[b], 12[a], 14[bc])
Facit
3 4-5 Signaler: Analys i tidsdomänen i kontinuerlig tid. Uppgifter ur Mandal/Asif:
1.5[ii,iii], 1.18[i,iii], 1.21[i], 1.22[i-iii], 1.24, 2.9[i-iv], 2.11, 2.17, 3.4, 3.5
(1.5[vi,vii], 1.17, 1.21[iii], 2.9[v-viii], 2.16, 3.9)
Facit
4 4-5 Signaler: Analys i tidsdomänen i diskret tid. Uppgifter ur Mandal/Asif:
1.6[i,iv], 1.28[i-iii,v,vi,viii], 10.1, 10.5[a,b], 10.4, 10.13[a,b], 10.14[a,b], 10.19[a,b]
(1.6[vi], 1.15[i,ii,iv,v], 1.20, 10.5[c-e], 10.13[c,d], 10.17,10.18,10.19[c-e])
Facit
5 6 Signaler: Analys i frekvensdomänen i kontinuerlig tid. Uppgifter ur Mandal/Asif:
4.11[a,b], 5.1[c], 5.2[a,b], 5.4[a,b], 5.9[a,b], 5.20[a,b], 5.21[a]
(5.2[e], 5.4[d], 5.9[c], 5.10, 5.20[c,d], 5.21[b-d], 5.22)
Facit
6 6 Signaler: Analys i frekvensdomänen i diskret tid. Uppgifter ur Mandal/Asif:
11.1[i-iii], 11.2[i,ii], 11.5[i,ii], 11.6[i], 11.11[i,ii], 11.12[i,ii], 11.13[i,ii]
(11.1[vi,vii], 11.5[v], 11.19)
Facit
7 8 Signaler: Sampling och rekonstruktion. Utdelade uppgifter:
7-1, 7-2, 7-5, 7-8, 7-10
(7-7, 7-14, 7-21)
Facit
8 10 Information: Begreppet entropi. Datakompression - Huffmankoder. Utdelade uppgifter:
7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8
(7.4, 7.5)
9 11-12 Information: Felrättning - Gränser och explicita kodkonstruktioner. Utdelade uppgifter:
1.1 - 1.7
10 13-14 Bilder: Filtrering och 2-D fouriertransform. Uppgifter - Uppdaterat 2017-02-21.
11 15-16 Bilder Uppgifter

 

Frågor om lösningar innan lektionerna är välkomna, och kan skickas till din lektionslärare (   ) via epost, senast dagen innan lektioner. På det viset kan du hjälpa din lärare att förberedqa lektionerna, och du kan ha ännu bättre nytta av lektionerna.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:17