Göm meny

TSKS15 Detektion och estimering av signaler

Erik G. Larsson
Erik G. Larsson

Kursansvarig

TSKS15 Detektion och estimering av signaler ges för D, Y, Yi, I, Ii, IT, och MAT och behandlar statistisk signalbehandling, specifikt parameterestimering och detektion av signaler. Tillämpningar finns inom, till exempel, radarsystem, kommunikationssystem, positioneringssystem och bildanalys.
Teman i kursen:

 • Problem inom radar, kommunikation, positioneringssystem.
 • Klassisk gentemot bayesiansk teori.
 • Hypotestest. Binära och M-värda problem. Bayes kostnad och felsannolikhet. Neyman-Pearsonsatsen.
 • Klassisk estimering. Maximum-likelihood, Fisher-information, Cramer-Rao gränsen.
 • Bayesiansk estimeringsteori. MMSE och LMMSE.
 • Komposit hypotestestning. GLRT. Marginalisering. Modellselektion.
 • Linjära och olinjära modeller med Gaussiskt brus. Slepian-Bangs formel. Brusvitning.
 • Detektion i kontinuerlig tid.
 • Prestandaberäkningar. Variansanalys och asymptotiska egenskaper hos skattningar.
 • Komplexvärt data och brus. Cirkulärsymmetriskt brus.
 • Tillämpningar: amplitud, frekvens och fas-skattningar, vinkelskattningar, skattningar av tidsfördröjningar.

För mer information och detaljer, se den engelskspråkiga kurshemsidan.


Sidansvarig: Erik G. Larsson
Senast uppdaterad: 2021 08 23   14:46