Göm meny

TSKS14 Flerantennkommunikation

Emil Björnson
Emil Björnson

Kursansvarig

TSKS14 Flerantennkommunikation är en kurs som lär ut grunderna i flerantennkommunikation, som är en av nyckelteknikerna i framtida generations trådlösa kommunikationssystem, såsom 5G. Linköpings universitet har världsledande forskning inom detta område och den här kursen är baserad på boken "Fundamentals of Massive MIMO" som är skriven av LIU-forskare i samarbete med experter på Bell Labs i New Jersey.

Kursen ges på engelska och den detaljerade kursinformationen är därför på engelska:

The course starts from the channel capacity formulation for additive white Gaussian noise (AWGN) channels, which you hopefully have seen in a basic course on communications (e.g., TSKS10 Signals, information and communications). The capacity formula is analyzed and then generalized to channels with multiple antennas, at either the transmitter or the receiver, or both. The concepts of spatial multiplexing and array gain are described for such channels, which show the great improvements in communication performance that multiple antenna channels offer. Next, we consider how variations in the channel conditions, known as channel fading, affect the capacity. We introduce the concepts of outage capacity, spatial diversity, and ergodic capacity.

The last two-thirds of the course deals with multi-user communications, where a base station equipped with multiple antennas simultaneously transmits/receives information signals to/from multiple users. This is achieved by exploiting the spatial domain to separate the users by beamforming and this is a key technology for 5G communications. Fundamental properties such as channel coherence intervals, channel estimation, uplink detection, downlink beamforming, power control, and interference management are covered in the course. One important example of multi-user communications is Massive MIMO (multiple-input multiple-output), where the base station is equipped with hundreds of antennas to separate the users particularly well spatially and at the same time simplify the signal processing and the analysis.

The analysis of multiple antenna communication systems builds on communication theory (the channel capacity concept), linear algebra (due to the multiple antennas), and mathematical statistics (due to the channel variations).

Inspiration

Vill du veta mer om flerantennkommunikation (Massive MIMO) och hur det relaterar till 5G och annan framtida teknik? Det finns ett flertal populärvetenskapliga och översiktliga föredrag om flerantennkommunikation på vår Youtube-kanal:
Sidansvarig: Emil Björnson
Senast uppdaterad: 2021 04 27   09:39