Göm meny

TSKS10 Signaler, information & kommunikation

Erik G. Larsson
Erik G. Larsson

Kursansvarig

TSKS10 Signaler, information och kommunikation ges för Y3, Yi3, D3, I3, Ii3, och Mat3. Kursen ger grundläggande förståelse för nyckelkoncept inom representation, överföring och lagring av signaler och information. Dessa baskunskaper används i många avancerade kurser inom systemteknik, i synnerhet: kommunikationsteknik, signalbehandling, bildbehandling, styr/informationssystem och elektronik. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i sannolikhetslära, samt grundläggande kunskaper om Fouriertransformen och linjära system.

Kurs-PM, schema, föreläsnings- och lektionsplanering och löpande information finns här.


Sidansvarig: Erik G. Larsson
Senast uppdaterad: 2020 03 17   14:25