Göm meny

TSKS10 Signaler, information & kommunikation

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

TSKS10 Signaler, information och kommunikation ges för Y3, Yi3, D3, I3, Ii3, och Mat3. Kursen ger grundläggande förståelse för nyckelkoncept inom representation, överföring och lagring av signaler och information. Dessa baskunskaper används i många avancerade kurser inom systemteknik, i synnerhet: kommunikationsteknik, signalbehandling, bildbehandling, styr/informationssystem och elektronik. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i sannolikhetslära, samt grundläggande kunskaper om Fouriertransformen och linjära system.

Kurs-PM, schema, föreläsnings- och lektionsplanering och löpande information nås via därför avsett kursrum i Lisam.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2021 04 05   15:56