Göm meny

TSKS02 Telecommunication

TSKS02 Telekommunikation är framför allt en introduktion till telekommunikationsområdet. Vi behandlar enkla kanalmodeller, modulation av både analog och digital information, pulsemodulationsmetoder, metoder för att korrigera transmissionsfel och metoder för att packa data.

Kursen ges på engelska.

 

  • Lisam.liu.se. Du måste vara registrerad på kursen för att komma åt kursrummet i Lisam. Du hittar det i så fall via menyvalet "Kurser och program" i Lisam. Om du återvänder till denna kurs så måste du registrera om dig på kursen.
  • LiU Study Info TSKS02. Här hittar du den publika informationen om kursen. Bland annat finns här dokument ur kursrummet som gjorts publika.

Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:15