Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformation från ett tidigare år. Den finns här av historiska skäl. För aktuell information, klicka på kurskoden i navigationsraden ovan.

TSKS01 Digital kommunikation

Hösten 2009

Detta är en ny kurs som ersätter TSDT45 Telekommunikation. Kursinnehållet är väsentligen detsamma. Skillnaden ligger i examinationen. I denna kurs är det både en tenta och labbar, medan den gamla kursen endast hade en tenta.

TSKS01 Digital kommunikation är en obligatorisk förkunskapskurs för de telekommunikationsrelaterade kurser som kan läsas i årskurs 4 (t.ex. Datakompression, Bild- och ljudkodning, Digital Kommunikation f.k., Radiokommunikation, Informationsnät och Felrättande koder). Kursen syftar till att ge både en förberedande grund inför de efterföljande kurserna ovan och en introduktion till telekommunikationsområdet för studenter som önskar bli allmänt orienterade inom området.

Notera att en av förkunskapskurserna, TSDT14 Signalteori ges delvis parallellt med denna kurs. Det är medvetet gjort så, och det är meningen att det ska vara möjligt att ta båda kurserna på det viset. De delar ur TSDT14 som behövs här behandlas där innan de används här.
Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:16