Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformation från ett tidigare år. Den finns här av historiska skäl. För aktuell information, klicka på kurskoden i navigationsraden ovan.

TSEI67 Telekommunikation

Kursinformation 2007

Kursmål: att ge kunskaper om grundläggande principer för telekommunikation, dvs överföring av analoga och digitala signaler över brusiga och begränsade kanaler.

Förkunskaper: Analys, Linjär algebra, Transformmetoder, Kretsteori.

Organisation: Kursen består av föreläsningar, lektioner, labbar och projektarbete.

Kursinnehåll: Frekvensanalys av deterministiska signaler. Stokastiska signaler och brus. Frekvensanalys av sändare och mottagare. Analog amplitud-, frekvens- och fasmodulering. Radiosändare och -mottagare. Digital transmission, sändar- och mottagarprinciper. Käll- och kanalkodning. Kommunikationssystem med flera användare, multiplex och störningar från andra användare.

Litteratur: Telecommunication Methods, 2007 och Telecommunication Methods - Problems, 2004 bägge av Mikael Olofsson, m. fl., Bokakademin, Errata till övningshäftet. Q-tabell (pdf), kompletteringsmaterial Demodulering av digitalt modulerade signaler.

Personal

Examinator och föreläsningar: Mikael Olofsson, epost: mikael vid isy.liu.se, tel. 28 1343, hus B, ing. 27-29, 1 tr, A-korr
Lektioner, labbar: Niclas Wadströmer, epost: nic vid isy.liu.se, tel. 28 2208, hus B, ing. 27-29, 1 tr, A-korr

Examination: Fem labbar (U,G) (1 p), ett projektarbete (U,3,4,5) (1 p) och en skriftlig tenta (U,3,4,5) (2 p). Kursbetyget är tentabetyget eller ett steg högre om betyget på uppgiften är högre än tentabetyget.

Länkar: kursplan , schema , tentaschema


Föreläsningar

NrInnehållOHRef.
1 Introduktion och repetition OH Kap 1-3
2 Telekommunikationskanaler OH Kap 4
3 Analog modulation AM OH Kap 5.1
4 Analog modulation FM OH Kap 5.2
5 Pulsmodulation OH Kap 6
6 Digital modulation - grunder OH Kap 7
7 Digital modulation - forts. OH Kap 7 + kompl.
8 Felrättande koder - grunder OH Kap 8.1-8.3
9 Felrättande koder - forts. OH Kap. 8.4-8.6
10 Källkodning - packa data OH Kap 9
11 Uppsamlingsheat med felrättning och källkodning. (ändrat från Accessmetoder - dela en kanal) OH Kap 10

Lektioner

NrInnehållOHRef.
1 Linjära filter
2 Telekommunikationskanaler och analog modulering
3 Analog modulering
4 Pulsmodulation
5 Digital modulation
6 Felrättande koder
7 Felrättande koder och Källkodning
8 Sammanfattning och Repetition

Labbar

Labbarna syftar till att ge möjlighet att undersöka verkliga signaler och kommunikationssystem som är arbetssamma att räkna på. Meningen är att koppla ihop teorin med praktiska simuleringar för att få bredare erfarenhet av telekommunikation.

Labbarna utförs i Matlab och Simulink. Labresultaten ska redovisas för assistenten så det är lämpligt att föra anteckningar under arbetet. Det är möjligt att labba på egen hand. Resultatet redovisas i så fall antingen vid ett labtillfälle eller i en skriftlig rapport.


Lab 1

Labinstruktioner

amradio1.mdl, amradio2.mdl

fmradio1.mdl, fmradio2.mdl

Ljud12.mat, planet.mat

Lab1.mdl, TSEI67.mdl, LektionLib.mdl

puls.mdl

Kodning.mdl


Lab 2

Labinstruktioner

Lab2.mdl

am1.mat, am2.mat, am3.mat


Lab 3

Labinstruktioner

fmsinus.mdl, fmbild.mdl, fmbildbrus.mdl

saturnus.mat


Lab 4

Labinstruktioner

Detektionsexempel.mdl, Matchexempel.mdl


Lab 5

Labinstruktioner

Kanalkodning.mdl


Projektuppgift

Ni ska konstruera sändare och mottagare som skickar svart/vita bilder över en kanal med brus och störningar. Det finns ett krav på bitfelsannolikheten efter mottagaren. I andra hand ska överföringen gå så snabbt som möjligt och i tredje hand ska den dra så låg effekt som möjligt. Varje grupp tilldelas en egen kanal med tillhörande krav på felsannolikhet (se tabell nedan).

Varje kanal är ett block i Simulink. Kanalerna arbetar med samplingsfrekvensen 100 kHz. Alla andra block måste ställas in så att de passar ihop. En del block hämtar samplingsfrekvensen från föregående block och behöver inte ställas in. Kanalerna är av bandpasskaraktär, dvs för varje kanal finns ett begränsat område i frekvensspektrum som går att använda. Det frekvensområde ni kan använda ligger någonstans i intervallet 10-40 kHz och har varierande bredd mellan 2 och 10 kHz. Kanalerna adderar ett slumpmässigt brus till signalen. Brusenergin är olika för olika kanaler.

Det finns en svart/vit bild att pröva med. Den laddas in i Matlab med kommandot load isybild isybild -ascii. Det finns också ett kommando imshow(reshape(isybild,118,150)) (också i Matlab) för att titta på bilder. Om det är så att simuleringarna tar lång tid så får ni pröva systemet med en mindre datafil när ni experimenterar.

Ni ska redovisa arbetet i en rapport. I rapporten ska ni beskriva er undersökning av kanalen, vad ni kom fram till, hur ni konstruerat sändare och mottagare, vilka vilka prestanda ert system har bl a felsannolikhet, överföringshastighet, effektförbrukning. Ni ska också jämföra med teoretiska beräkningar av prestanda utifrån uppmätta egenskaper hos kanalen och data.

Samarbete mellan grupper är tillåtet och uppmuntras. Men varje grupp ska skriva sin egen rapport med redogörelse för sitt system.

Ni hittar kanalerna genom att i Matlab skriva ProjektLib. Då öppnas ett bibliotek med Simulinkblock där ett underblock innehåller kanalerna.

Meddela mig vilken kanal ni önskar innan ni börjar arbete för varje grupp ska ha sin egen kanal. Det är lämpligt att arbeta parvis men man får arbeta själv om man vill.

ProjektLib.mdl, isybild

Tabell över krav på felsannolikheten för varje kanal.

Kanal nr Felsannolikhet Kanal nr Felsannolikhet Kanal nr Felsannolikhet
10.5 % 61.5 % 115.0 %
20.7 % 71.4 % 122.8 %
33.0 % 83.8 % 134.8 %
45.5 % 92.9 % 142.9 %
53.4 % 102.6 % 156.0 %

Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:15