Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Från och med hösten 2009 har denna kurs ersatts av TSKS02 Telekommunication.

TSEI67 Telekommunikation

Emil Björnson
Emil Björnson

Kursansvarig

TSEI67 Telekommunikation är i första hand en introduktion till telekommunikationsområdet. Vi behandlar enkla kanalmodeller, modulation av såväl analog som digital information, pulsmodulationsmetoder, metoder för att rätta fel och för att packa information.

 
Sidansvarig: Emil Björnson
Senast uppdaterad: 2020 02 11   12:08