Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Från och med hösten 2009 har denna kurs ersatts av TSKS02 Telekommunication.

TSEI67 Telekommunikation

errortext = Fel i sidans skriptfil
Traceback (innermost last):
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 1300, in runScript
  _execScriptFile(self._pageFiles['py'], self.globals)
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 648, in _execScriptFile
  execfile(filePath,globalDir)
 File "/www/commsys/top/student/kurser/TSEI67/TSEI67.sv.py", line 256, in 
  A.subsh()
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 2742, in _gosub
  exec 'self.subitems[-1].%s(%s)' % (self.temporary,totalArguments)
 File "", line 1, in 
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 1580, in sh
  SHperiod.lower()[0:2]+'-'+str(SHyear)
AttributeError: 'int' object has no attribute 'lower'


Sidansvarig: Emil Björnson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:15