Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs gavs sista gången 2007. För närvarande ges ingen kurs på avancerad nivå som direkt motsvarar denna kurs. Kursinnehållet förekommer idag spritt över flera kurser, med början i TSKS10 Signaler, information och kommunikation.

TSDT83 Informationsteori

errortext = Fel i sidans skriptfil
Traceback (innermost last):
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 1300, in runScript
  _execScriptFile(self._pageFiles['py'], self.globals)
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 648, in _execScriptFile
  execfile(filePath,globalDir)
 File "/www/commsys/top/student/kurser/TSDT83/TSDT83.sv.py", line 193, in 
  A.sh()
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 1580, in sh
  SHperiod.lower()[0:2]+'-'+str(SHyear)
AttributeError: 'int' object has no attribute 'lower'


Sidansvarig: Danyo Danev
Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:13