Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs ersätter TSDT09 Datatransmission (för Y & Is) och TSDT76 Digital Kommunikation (för D och IT) .
Från och med våren 2009 ersätts denna kurs av TSKS04 Digital kommunikation fk.

TSDT81 Datatransmission

errortext = Fel i sidans skriptfil
Traceback (innermost last):
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 1300, in runScript
  _execScriptFile(self._pageFiles['py'], self.globals)
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 648, in _execScriptFile
  execfile(filePath,globalDir)
 File "/www/commsys/top/student/kurser/TSDT81/TSDT81.sv.py", line 210, in 
  A.sh()
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 1580, in sh
  SHperiod.lower()[0:2]+'-'+str(SHyear)
AttributeError: 'int' object has no attribute 'lower'


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:12