Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Den tidskontinuerliga delen (del 1) av TSDT78 har ersatts av TSDT08 Signaler och system del 1 och den tidsdiskreta delen (del 2) av TSDT78 har ersatts av TSDT15 Signaler och system del 2.
 
Se ersättningskursernas respektive kurswebbsidor för aktuellt kursinnehåll och examinationsrutiner!

TSDT78 Signaler & System

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i signalanalys och i analys av tidskontinuerliga och tidsdiskreta linjära system.

Från den här sidan har Du tillgång till följande information:

Jag tar gärna emot Dina synpunkter (på materialet på kurshemsidan, kursupplägg eller liknande) under kursens gång!


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:15