Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs gavs sista gången 2007. Om du är intresserad av en kurs med liknande innehåll, så hänvisar vi till TSKS01 Digital kommunikation som ges i Linköping under HT1-2.

TSDT77 Digital kommunikation
(KTS)

errortext = Fel i sidans skriptfil
Traceback (innermost last):
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 1300, in runScript
  _execScriptFile(self._pageFiles['py'], self.globals)
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 648, in _execScriptFile
  execfile(filePath,globalDir)
 File "/www/commsys/top/student/kurser/TSDT77/TSDT77.sv.py", line 240, in 
  A.subsh()
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 2742, in _gosub
  exec 'self.subitems[-1].%s(%s)' % (self.temporary,totalArguments)
 File "", line 1, in 
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 1580, in sh
  SHperiod.lower()[0:2]+'-'+str(SHyear)
AttributeError: 'int' object has no attribute 'lower'


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:06