Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs ges inte längre. Den är sedan 2002 ersatt av TSDT78 Signaler och system.

TSDT71 Kretsteori
(Y3)

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i signalanalys och i analys av tidskontinuerliga och tidsdiskreta linjära system.

Från den här sidan har Du tillgång till följande information:

Jag tar gärna emot Dina synpunkter (på materialet på kurshemsidan, kursupplägg eller liknande) under kursens gång!

errortext = Fel i sidans skriptfil
Traceback (innermost last):
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 1300, in runScript
  _execScriptFile(self._pageFiles['py'], self.globals)
 File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 648, in _execScriptFile
  execfile(filePath,globalDir)
 File "/www/commsys/top/student/kurser/TSDT71/TSDT71.sv.py", line 191, in 
  A.subsh()
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 2742, in _gosub
  exec 'self.subitems[-1].%s(%s)' % (self.temporary,totalArguments)
 File "", line 1, in 
 File "/www/commsys/modules/webPages.py", line 1580, in sh
  SHperiod.lower()[0:2]+'-'+str(SHyear)
AttributeError: 'int' object has no attribute 'lower'


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   20:02