Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs ges inte längre. Den är ersatt av TSDT79 Elektronik mätteknik.

TSDT64 Krets- och mätteknik

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

Kursen lägger en grund för vidare studier inom elektroteknik. Den behandlar huvudsakligen analys av elektriska kretsar bestående av passiva komponenter, men även kretsar innehållande dioder eller transistorer ges en grundläggande behandling. Kursen avser även att ge kunskaper om de ingående komponenternas egenskaper och om enkla modeller för dessa komponenter.


Kommentarer mottages gärna.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2020 02 11   12:04