Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs ges inte längre. Den är sedan våren 2002 ersatt av TSDT48 Elektriska kretsar, som i sin tur ersätts av TSDT49 Elektriska kretsar för I och Ii våren 2004.

TSDT53 Elektriska kretsar
(I1, Ii1)

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

Kursen lägger en grund för vidare studier inom elektroteknik. Den behandlar huvudsakligen analys av elektriska kretsar bestående av passiva komponenter, men även kretsar innehållande dioder eller transistorer ges en grundläggande behandling. Kursen avser även att ge kunskaper om de ingående komponenternas egenskaper och om enkla modeller för dessa komponenter.

Missa inte kursens anslagstavla. Senaste anslag 2001-10-03.

Formalia:

Praktiska aspekter:

  • Tips, råd och upplysningar angående inlämningsuppgifterna:
  • Hitta rätt:

Examination:

Det ges inte längre några tentor i TSDT53 Elektriska kretsar, och examinationen med inlämningsuppgifter har upphört. De flesta brukar byta till den nyare något mindre kursen TSDT49 Elektriska kretsar och tentera den. Om du absolut vill examineras i TSDT53 Elektriska kretsar, så får du gå upp på en tenta i TSDT49 Elektriska kretsar och sedan göra en kompletteringsuppgift. Kontakta då examinator <Okänt användarnamn: mikael>  innan du tenterar.

Relaterat:


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:15