Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Kursen ersattes våren 2006 av TSDT04 Linjära System och Matlab.

TSDT49 Elektriska kretsar
(I1, Ii1)

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

Kursen gavs senast våren 2005, och det sista tentatillfället har passerat.

Kursen lägger en grund för vidare studier inom elektroteknik, och då speciellt linjära system. Den behandlar huvudsakligen analys av elektriska kretsar bestående av passiva komponenter, men även kretsar innehållande dioder och operationsförstärkare behandlas. Kursen avser även att ge kunskaper om de ingående komponenternas egenskaper och om enkla modeller för dessa komponenter.
Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2020 02 11   12:01