Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs har ersatts av TSDT15. Se den kursens webbsida för aktuellt kursinnehåll och examinationsrutiner!

TSDT17 Signaler och system samt Transformer, del 2

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i analys av tidsdiskreta signaler samt i analys och syntes av tidsdiskreta linjära system. Den följer som en naturlig fortsättning på TSDT13 Signaler och System samt Transformer, del 1, som behandlar tidskontinuerliga signaler och system.Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2020 02 11   11:57