Göm meny

TSDT16 Felrättande koder

Kursprogram för period HT1, 2014

1. Uppläggning

Kursen innehåller två moment: föreläsningar och övningar. Den teoretiska bakgrunden presenteras på föreläsningarna. På lektionerna diskuteras belysande exempel.

2. Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen. Datum för kommande tentamen återfinns här .

Tentamen består av fem problemuppgifter som vardera bedöms med 0,1,2 eller 3 poäng. För godkänt krävs sammanlagt 7 poäng. Inga hjälpmedel tillåts, förutom papper, penna och radergummi.

I händelse av lågt deltagarantal kan den skriftliga tentamen utbytas mot en muntlig tentamen.

3. Kursansvarig

Såväl föreläsningar som lektioner hålls av Danyo Danev, universitetslektor. Tel.: 013-28 13 35, e-post: danyo@isy.liu.se.

4. Litteratur

Kursen baseras på <\h5>
[1] Shu Lin and Daniel J. Costello, Jr., Error Control Coding <\a>, Pearson / Prentice Hall 2004, second edition, ISBN 0-13-042672-5 <\DL>
Kompletterande litteratur <\h5>
[2] Stephen Wicker, Error control systems, Prentice Hall 1995
[3] Henk van Tilborg, Error-correcting codes, Studentlitteratur 1993
[4] Thomas Ericson, An introduction to algebraic coding theory, kompendium 2005 <\DL>

5. Kursplan

(referenser till Lin-Costello)

F1

Inledning, Ch 1.

F2

Grundläggande algebraiska strukturer, Linjära koder - egenskaper och parametrar, Ch 2, Ch 3 (1-4,6).

F3

Exempel på klasser av linjära koder, dualitet, Cykliska koder, Ch 3 (7), Ch 4 (1,6-8), Ch 5 (1-4).

F4

Operationer med cykliska koder, BCH och RS koder, Ch 5 (10-12), Ch 6 (1,9), Ch 7 (1-3).

F5

Avkodning av blockkoder - del I, Ch 3 (5), Ch 5 (5,7-9).

F6

Avkodning av blockkoder - del II, Ch 6 (2-6), Ch 7 (4-5,7).

F7

Faltningskoder, avkodning av faltningskoder, Ch 11 (1), Ch 12 (1).

F8

MAP avkodning av faltningskoder - BCJR algoritmen, Ch 12 (6).

F9

"Turbo" kodning, Ch 16 (1,5).

F10

LDPC koder, Ch 17 (1-2,6.4).

6. Lektionsplan

(referenser till Lin-Costello)

L1

Ch2,

2.2, 2.4, 2.6, 2.20, 2.13, 2.15, 2.18

L2

Ch2,

2.11, 2.16, 2.17, 2.19, 2.23, 2.26

L3

Ch3,

3.1, 3.4, 3.6, 3.9, 3.13, 3.15, 3.16, 3.18

L4

Ch4,

4.2, 4.3, 4.4, 4.18, 4.22

L5

Ch5,

5.1, 5.3, 5.6, 5.16

L6

Ch5,

3.12, 5.2, 5.10, 5.11, 5.23, 5.25, 5.27, 5.28

L7

Ch6-7,

6.1, 6.2, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3

L8

Ch6-7,

6.3, 7.4, 7.5, 7.6

L9

Ch11-12,

11.1, 11.3, 11.4, 11.12, 12.3

L10

Ch12,

12.5, 12.29, 12.31, 12.34

L11

Ch16-17,

16.1, 16.2, 16.23, 16.24, 16.25, 17.1, 17.2, 17.3, 17.9

L12

-

Resurslektion - gamla tentor


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 30   10:15