Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Kurserna TSDT08 SigSys1 och TSDT15 SigSys2 gavs för sista gången läsåret 2011/2012. För nya studenter (alltså antagna tidigast 2010) är dessa ersatta med TSDT18 Signaler och System samt TSKS10 Signaler, Information och Kommunikation.
För den som påbörjat kursen TSDT15 SigSys2 gäller att det är den kursen som ska slutföras. Sista tillfället är 2014-08-19.

TSDT15 Signaler och system, del 2

Mikael Olofsson
Mikael Olofsson

Kursansvarig

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i analys av tidsdiskreta signaler samt i analys och syntes av tidsdiskreta linjära system. Den följer som en naturlig fortsättning på TSDT08 Signaler och System, del 1, som behandlar tidskontinuerliga signaler och system.

Datoruppgifter:

Dessa datoruppgifter är från våren 2013. De gäller även nu. Man behöver bara göra de uppgiftsomgångar som man ännu inte har godkända.

Redovisning skickas antingen via mail till , eller lämnas i pappersform personligen till Mikael Olofsson, Hus B, en trappa upp, korridor A, mellan ingångarna 27-29. Resultat meddelas per mail.

Ny deadline, som även gäller eventuella kompletteringar: Söndag 2014-08-31. Man har endast en kompletteringsmöjlighet per omgång.

Om examinationen:

För examinationen gäller att sista tentatillfället infaller tisdag 2014-08-19. Deadline ovan för datoruppgifter är sista chansen.

Kursinformation:

I allt väsentligt den kursinformation som gällde våren 2012.
Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016 02 23   19:42