Göm meny
Denna sida utgör del av kursinformationen för en nedlagd kurs. Den finns här endast av historiska skäl.
Denna kurs har ersatts av TSDT08. Se den kursens webbsida för aktuellt kursinnehåll och examinationsrutiner!

TSDT13 Signaler & System samt Transformer, del 1

Kursansvarig: Unknown user, < ---@isy.liu.se>

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i analys av tidskontinuerliga signaler samt i analys och syntes av tidskontinuerliga linjära system. Dessutom skall kursen ge förtrogenhet med de matematiska transform-verktyg som används.

Från och med läsåret 2007/2008 är den tidigare kursen TSDT25 Signaler och System uppdelad i två separata kurser: TSDT13 Signaler och System samt Transformer, del 1, och TSDT17 Signaler och System samt Transformer, del 2.

TSDT13 är i stort sett samma som den tidskontinuerliga delen av TSDT25 och TSDT17 (som går i period vt1) är i stort sett samma som den tidsdiskreta delen av TSDT25.Jag tar gärna emot Dina synpunkter (på materialet på kurshemsidan, kursupplägg eller liknande) under kursens gång!


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2020 02 11   11:54