Göm meny

ETE306 Diskret matematik

Danyo Danev
Danyo Danev

Kursansvarig

Kursen ges av Matematik och tillämpad matematik på MAI.

Fr.o.m. VT20 detaljerad information om kursen finns på LiUs interna sidor, Lisam.

Informationen på denna sida kan vara inaktuell! Kontakta gärna examinator om du inte har tillgång till kursens web-area på Lisam.

Huvudkurslitteratur för iår är

A.Asratian, B.O.Turesson, A.Björn, Diskret matematik, MAI-kompendium 2015.

Kompendiet finns tillgängligt på Bokakademin i Kårallen på Campus Valla.

Kursen startar med upprop och första föreläsning måndagen den 30:e mars kl. 13.00 till 17.00. Föreläsningarna under VT20 hålls på distans via ZOOM. Välkomna!Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2020 05 11   08:22