Göm meny
Denna sida finns ej på svenska.

Examensarbete hos Kommunikationssystem

Available external projects

The following list contains external thesis projects from companies which have contacted the division of Communication Systems in search of students with a suitable background in telecommunication. To apply for a project, please contact the corresponding company directly. After an agreement has been made with the company, an examiner at Communication Systems will be assigned to the project.

1. Acoustic Noise Source Identification, Signal analysis project
  The Sound power calculation from our microphone array is the basis in our engine acoustic analysis. However, to identify and rank the noise sources on the engine is more difficult and time consuming. Classic window method and Intensity mapping are too time consuming. The acoustic camera (microphone array) does not give sound power. The signal analysis methods regarding source identification have matured and we would like to run a thesis work to develop this in our environment, based on for instance cross-spectra / principle component and/or transfer path techniques.
Company: Scania
Location: Södertälje.
Contact.
2. Kooperativ kommunikation i mobila ad hoc-nät (description in Swedish)
  Examensarbetets mål är att undersöka konsekvenserna för SKB för olika sätt att estimera trafiken i ad hoc-nät för olika taktiska scenarier och tjänster. Undersökningarna utförs lämpligen via simuleringar i vårt simuleringsverktyg Aquarius som innehåller basmodulerna som behövs för att kunna simulera SKB i ad hoc-nät.
Company: FOI
Location: Linköping.
In order to work at FOI you have to be swedish citizen!
3. Robusta GNSS-mottagare vid vilseledningsattacker (description in Swedish)
  Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheten att undertrycka vilseledningssignaler i en GNSS-mottagare genom att mäta avstånd noggrant mellan olika mottagare och utbyta information mellan dessa.
Company: FOI
Location: Linköping.
In order to work at FOI you have to be swedish citizen!
4. Identifiering av radiosändningar och karakterisering av störningsmiljö (description in Swedish)
  Projektets mål är att föreslå nya metoder för detektion av sändningar i militära och/eller samhällskritiska radiosystem samt estimering av elektromagnetisk störningsmiljö i dessa frekvensband.
Company: FOI
Location: Linköping.
In order to work at FOI you have to be swedish citizen!
5. Analys av sårbarhet i Bluetooth (description in Swedish)
  Detta examensarbete går ut på att göra en sårbarhetsanalys av kommunikationsprotokollet Bluetooth. Olika versioner av Bluetooth finns idag på en mängd olika elektroniska utrustningar, praktiskt ur många synvinklar, men också en säkerhetsrisk. Arbetet innefattar bland annat följande aspekter på Bluetooth; kartläggning av användningsområden, upptäcktsavstånd och tolkning av signalens informationsinnehåll med hjälp av exempelvis gr-bluetooth/USRP/Wireshark.
Company: FOI
Location: Linköping.
In order to work at FOI you have to be swedish citizen!
6. Sårbarhetsanalys av LTE (4G) (description in Swedish)
  I detta examensarbete vill vi göra en sårbarhetsanalys av mobiltelefonsystemet LTE (4G) genom att studera hur olika typer av interferenser påverkar prestandan i systemet. Det kommersiella mobilnätet kommer inte att påverkas av verksamheten. LTE-basstation och interfererande sändare kan implementeras på mjukvaruradioplattformen USRP (exempelvis via open-source projektet openLTE). Detta ger stor frihet att sätta olika parametrar, både i basstationen och i den interfererande sändaren. Påverkan på funktionen kan exempelvis mätas med en nätanalystelefon av typ TEMS.
Company: FOI
Location: Linköping.
In order to work at FOI you have to be swedish citizen!
7. Underwater Voice Communication
  The task is to investigate the possibility of using a low cost ultrasonic technology for underwater voice communication over a short distance (10-15 m) without adding a lot of cost to the divers equipment. The bandwidth is limited to 1.2 KHz and the signal strength to -6 dB.
Company:Deepoid
Location: Linköping.
Contact.
Mobile phone: 0703104448.

Companies often advertise available thesis projects on their web pages, typically under ``job opportunities''. Several local companies and institutes have activities relevant to the research at the division, for example, Ericsson, FOI, SECTRA. The division of Communication Systems has a large network with local industry and can usually help students find external master thesis projects. The best way of initiating such contacts is to contact the teacher in the division you feel best can assess your capabilities.

Many companies offer thesis projects in the form of internships. If you have found a project in a company and are looking for an examiner at LiU, please contact our master thesis coordinator Dr. Danyo Danev with a brief description (1/2 page) of the project, and a copy of your grade transcripts. The project should be related to the general area of communication systems and to the courses offered by the division or the research that we conduct.

When you write to a company or to a faculty member in Communication Systems to apply for a thesis project, please include a brief personal letter (<1 page); brief CV; and complete grade transcripts from undergraduate and M.Sc. studies. Incomplete applications will not be considered. Please use PDF file format. MS-Word attachments are usually not opened.


Sidansvarig: Danyo Danev
Senast uppdaterad: 2018 12 06   08:45