Göm meny

Information till studenter från Kommunikationssystem

Kurser åk 4-5 (MSc)

Här listas alla kurser på avancerad nivå (ÅK 4-5, A) som ges av ämnesområdet Kommunikationssystem vid ISY. För kurser på grundläggande nivå (ÅK 1-3, G1/G2), se menyn till vänster.

 
Aktuellt kursutbud
Kurskod och namn Examinator Nivå Period
TSDT14 Signalteori Mikael Olofsson A HT1
TSIN01 Information Networks (på engelska) Zheng Chen A HT1
TSKS01 Digital kommunikation Zheng Chen A HT1-2
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning Danyo Danev A HT1
TSKS13 Trådlös kommunikation Danyo Danev A VT1
TSKS14 Flerantennkommunikation Emil Björnson A VT2
TSKS15 Detektion och estimering av signaler Erik G. Larsson A HT1
TSKS16 Signalbehandling för kommunikation Mikael Olofsson A VT2
TSKS23 Projektkurs i signalbehandling, kommunikation och nätverk CDIO (på engelska) Danyo Danev A HT1-2
TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder (på engelska) Danyo Danev A HT2
TSTE06 Digitala filter Håkan Johansson A VT2
TSTE14 Analoga filter Håkan Johansson A VT1
Dessa kurser ges vanligen på engelska.
 
 

Relaterade länkar:


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2019 07 29   15:48