Hide menu
Note: Some of the information on these previous-exam pages may be in Swedish. That is primarily course specific or exam specific information for courses given in Swedish. We are working on a translation to English for courses given in English. We do not intend to translate these pages to English for courses given in Swedish.

Previous Exams

TSDT49 Elektriska kretsar

Here you can find the latest exams in the course TSDT49 Elektriska kretsar, with corresponding solutions. This is the place where we publish solutions after an exam has been given.

Förutom de tentor som getts i kursen finns här de formelblad som bifogas alla tentor i kursen.

 • Bilaga till tentorna:
  Dessa bilagor kommer att biläggas varje tenta i TSDT49 Elektriska kretsar. Det är dels ett utdrag ur Sune Söderkvist, Formler & Tabeller, och dels en kompletterande bilaga av Mikael Olofsson.

  Utdraget är inskannat och återges här i två versioner, en i 150dpi för den med långsam internetförbindelse, och en i 600dpi för den med snabbare lina. Kompletteringen återges i en version i god upplösning.

  Bilagorna tillhandahålls både som PDF och som PostScript. De packade versionerna av dokumenten ska kunna packas upp med gunzip under Unix och med WinZip under Windows.

   
  Utdrag 150dpi: PDF (363 kB), PDFzip (339 kB), PS (429 kB), PSzip (156 kB).
  Utdrag 600dpi: PDF (2.6 MB), PDFzip (2.1 MB), PS (1.6 MB), PSzip (662 kB).
  Komplettering: PDF (28 kB), PDFzip (23 kB), PS (108 kB), PSzip (48 kB).
 • Exam 2008-08-11:
  2008-08-13: Nytt korrigerat lösningsförslag. Lösningen till uppgift 3 har korrigerats, och en utförlig lösning till uppgift 4 har tillkommit.
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2008-01-10:
  2008-01-30: Nytt korrigerat lösningsförslag. Lösningen till uppgift 4 har korrigerats.
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2007-08-16:
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2007-05-31:
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2007-01-11:
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
 • Exam 2006-08-15:
  Exam: PDF
  Solutions: PDF
See also:

Note

 • There are PostScript files here. You may need GhostView.

Page responsible: Mikael Olofsson
Last updated: 2020 09 30   16:45


ABCD